. Topuk kanı taraması

. İşitme taraması

. Kalça ultrasonu

. Görme taraması