Yeter Akkuş

Uzman Hemşire

1984 yılında Ankara da doğmuştur. 2003 yılında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümünde burslu olarak eğitimine başlayıp, 2008 yılında mezuniyetini başarı ile tamamlamıştır.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde (2008-2016) ilk görev yeri Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakımı, ardından Erişkin ve Pediatrik Hematoloji – Onkoloji Servisi, Yönetim – Supervisor Hemşirelik olmuştur. Uzmanlığını (2012-2014) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Bölümünde yapmış ve görevine Kadın Doğum – Jinekolojik Onkoloji Servis Sorumlu Hemşiresi olarak devam etmiştir.

2016-2019 yıllarında Acıbadem Hemşirelik Gelişim Koordinatörlüğü adına Ankara Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi olarak görev yapmıştır. Çalıştığı dönem boyunca Doğuma Hazırlık Kurs Eğiticisi olarak gebelere eğitimler düzenlemiştir.

2019 yılından itibaren, kendi kurmuş olduğu Özel Eryaman Sağlık Kabininin yöneticiliğini yapmaktadır. Hemşirelik faaliyetleri ve eğitimlerine bu kurum bünyesinde devam etmektedir.

Bilimsel Çalışma, Kurs ve Sertifika Programları:
Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitmenliği Sertifikası (Eskişehir Osman Gazi Ünv.), Bebek Masajı Eğitimi, Anne Sütüyle Beslenmede Danışmanlık, Acıbadem Üniversitesi Case Medikal Simülasyon ‘Yetişkin ve Pediatrik İleri Yaşam Desteği’ Eğitimi, Temel Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikası (Gazi Üniversitesi), TJOD Ankara Şubesi Ürojinekoloji Kursu, BEDAM_ Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Jinekoloji Hemşireliği Kursu, Kemoterapi Uygulamaları Eğitimi, Hemşirelikte Finansal Yönetim Eğitimi, Etkileme ve İkna Teknikleri Eğitimi, Bireyi ve Takımı Geliştirme Eğitimi, Beyin Cerrahi Hemşireliği Eğitimi, Liderliğin Psikolojisi_Hemşirelikte Liderlik, Sunum Teknikleri Eğitimi, Geri ve İleri Bildirim Verme Teknikleri, Hemşirelikte Profesyonelizm, Hemşirelikte İmaj Yönetimi.
Araştırmacı Olarak Katıldığı Klinik Araştırmalar ve Yayınlar:
2006_Başkent Üniversitesinde SBF de Okuyan Öğrencilerin Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Konularındaki Bilgileri (Bilimsel Araştırma)
2006_ Hemşirelik Eğitiminde Kalite: Bir Deneyim Paylaşımı Kongre sunum ve derleme
2008_ Başkent Üniversitesi Hastanesinde Çalışmakta Olan Hemşirelerin Oryantasyon Eğitiminin Değerlendirilmesi (Bitirme Tezi)
2012_ Gençlerin Serviks Kanserinde, Erken Tanı Hpv Aşısı Ve Pap Smear Testi Yaptırmaya Yönelik İnaçları (13. Jinekolojik Onkoloji Kongresi Sunum)
2012_ Ebe-Hemşirelerin Meme Kanseri Risk Düzeyi ve Taramaya Yönelik Tutumları (Bilimsel Araştırma)
2014_ 18 Yaş Üzeri Kadınlarda Üriner İnkontinans Sıklığı, Şiddeti, Tipi ve Yaşam Kalitesine Etkisi (Yüksek Lisans Tez)
2014_ Jinekolojik Onkolojide Cerrahi Tedavi Komplikasyonları (14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Konuşmacı)
2017_ Gestasyonel 35. Haftada Tanılanan Vertebra Dev Hücre Tümörüne Yaklaşımında Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu (I. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi/Ankara_Poster Sunumu)
2017_ Endoüroloji Ameliyatlarından Sonra Erken Mobilizasyonun Önemi (12. Endoüroloji Kongresi/Kapadokya_Konuşmacı)
2017_ Travayda Kanıta Dayalı Uygulamalar_Derleme_Acıbadem Hemşirelik_e dergi _Mayıs
2017_ Hemşirelikte Güçlenme_Derleme_Acıbadem Hemşirelik_e dergi_yayın_ Ekim
2019_…. Etimesgut ve Yenimahalle çevresinde birçok okul ve kreşte el yıkama eğitimleri, okul çağı çocuklarda cinsellik ve hijyen eğitimleri, öğretmen ve çalışanlara ilkyardım eğitimleri verilmiştir.