Selin Anahar Delibalta

Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Selin Anahar Delibalta, 2009 yılında ODTÜ Psikoloji lisans programından yüksek şeref derecesiyle mezun olmuştur. Ardından ODTÜ Klinik Psikoloji yüksek lisans programını yine yüksek şeref derecesiyle tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Eğitimi sırasında, “Hastalık Temsilleri, Doktorun Verdiği Bilginin Kalitesi ve Algılanan Sosyal Desteğin Lösemili Çocukların Bakımları ile İlgilenen Aile Bireyinin Depresyon Seviyesi Üzerindeki Etkisi” isimli çalışmasıyla Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen Genç Araştırmacılar İkincilik Ödülünü kazanmış ve bu çalışma, “Journal of Clinical Psychology in Medical Settings” dergisinde makale olarak yayınlanmıştır.

Selin Anahar Delibalta, eğitimi sırasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri biriminde “öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği” yaşayan çocuklardan oluşan “özgül öğrenme güçlüğü” çalışma gruplarında yardımcı eğitmen olarak yer almıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri biriminde yaptığı stajda “çocukluk döneminde görülen duygusal, davranışsal ve gelişimsel problemler” konularında vaka toplantıları, süpervizyon ve eğitimlere katılmıştır. Almanya’da “Frankfurt Internationales Familien e.v” Psikososyal Merkezinde farklı kültürlerden gelen danışanlarla grup çalışmalarına ve aile terapisi seanslarına katılmıştır. Ayrıca, yine eğitimi sırasında SHÇEK Ankara Atatürk Çocuk Yuvasında kalan “0-6 yaş grubu çocuklarının psikolojik ve sosyal gelişimi” konusunda saha çalışmasına katılmış ve bir yıl boyunca yuva çocuklarının gelişim takibini yapmıştır.
Association for Play Therapy onaylı Oyun Terapisti Sertifika programını (150 saat teorik eğitim & 550 saat süpervizyon) tamamlamıştır. Bu kapsamda çocuk merkezli, travma odaklı ve yapılandırılmış oyun terapilerinde, sanat terapisinde ve filial terapide yetkinleşmiştir. Ayrıca, Theraplay Institute onaylı Theraplay ve Marshack Etkileşim Metodu ve Grup Theraplay, EMDR, Çocuk ve Ergenlerle EMDR, Oyun Terapisi ve EMDR eğitimlerini almıştır. Prof.Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan Aile Terapisi I.-II. Modüllerini tamamlamıştır.

Dörtgöz Yayıncılık tarafından yayımlanan “Zeynep’e Masallar” serisinin bilgilendirici ebeveyn ön sözlerini yazmıştır.

10 yılı aşkın süredir, çocuk, genç, genç-yetişkin ve ailelere yönelik psikolojik destek çalışmalarını yürüten Selin Anahar Delibalta, çocuk, genç, genç-yetişkin ve ailelere yönelik Türkçe ve İngilizce psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak travmalar, kaygı ve korkular, öfke, aile içi iletişim, tuvalet problemleri, tikler, takıntılar, uyum sorunları, davranış ve okul problemleri, bağlanma sorunları, erken dönem ebeveyn-çocuk ilişkisi, ergenlik dönemi yaşantıları, boşanma ve yas konuları üzerine çalışmakta, aynı zamanda ebeveyn danışmanlığı hizmeti de vermektedir.

Ayrıca kurumlar için çocuk ve gençlerle ilgili seminerler ve alan içi eğitim atölyeleri düzenlemektedir.