Dr. Mahperi Uluyol

Dr. Öğretim Üyesi – Klinik Psikolog

Dr. Öğrt. Üyesi Mahperi Uluyol lisans öğrenimini İ.D. Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde, yüksek
lisans ve doktora öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamlamıştır.
Lisansüstü eğitimi süresince, yetişkinler için Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi ile çocuklar için,
yönlendirmesiz oyun terapi alanında kuramsal eğitim ve süpervizyon almıştır. Ayrıca CETAD’dan cinsel
işlev bozuklukları ve Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan, Aile ve Evlilik Terapisi eğitiminin kuramsal eğitim ve
süpervizyonunu almıştır.

 

Ağırlıklı olarak evlilik uyumu, bağlanma ve bağımlılık konuları üzerinde araştırmalar yürütmektedir.
Uluyol, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmış, şu anda
Akdeniz Üniversitesi Psikoloji bölümünde çalışmaya devam etmektedir.