AÇIK RIZA BEYANI

Elika hesabınızı oluşturabilmek ve size özel, kişiselleştirilmiş içerikler, mesajlar ve bilgiler sunabilmemiz için bazı kişisel bilgilerinizi almamız ve işleyebilmemiz gerekmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Madde 5, Madde 6, Madde 8 ve Madde 9’da yer alan ilgili fıkralarında belirtilen zorunluluk gereği; verilerinizi işleyebilmek ve yurtiçinde ya da yurtdışındaki üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara aktarabilmemiz için açık rızanızın olması gerekmektedir.

ELİKA’ya Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

 • Ad, Soyad
 • Doğum Tarihi
 • Telefon
 • Eposta
 • Resim
 • Sağlık Bilgileriniz
  • Son Adet Tarihi
  • Kilo Bilgisi
  • Boy Bilgisi

ELİKA’nın Kişisel Verileri İşleme Amacı
ELİKA, topladığı kişisel verileri sizinle iletişim kurabilmek, size en doğru şekilde bilgi, içerik sunabilmek, tavsiyelerde bulunabilmek amacıyla kullanmaktayız.

Verilerin Aktarımı:
ELİKA, web ve mobil uygulamaların faal ve işler vaziyette olması ile kullanıcıların destek, şikayet vb. ihtiyaçlardan dolayı kullanacakları iletişim altyapısı için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan hizmet almaktadır. Verileriniz, bu hizmet sağlayıcıların yurtiçi ya da yurtdışındaki sunucularına gönderilebilmektedir.

Açık Rıza Onayı
Yukarıda açık olarak belirtilen kişisel verilerinizi ve kullanma amaçlarımızı kabul etmiyorsanız, hizmetlerimizi kullanmamalısınız.

Elika hesabı oluşturarak, hizmetlerimizi kullandığınız durumda iş bu beyanda detaylı olarak anlatılan kişisel verilerinizin işlenmesini ve gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışındaki üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara aktarılabileceğinizi kabul etmektesiniz.